Tagarchief: social networking

Twitter steeds populairder voor status updates

Twitter en andere media waarmee mensen kunnen laten weten wat ze doen en informatie over vrienden kunnen vinden, zijn het afgelopen jaar zeer snel gegroeid. In december 2008 deed nog 11 procent van de Amerikaanse internetters dit. Eind 2009 gebruikt 19 procent van hen een dienst voor ‘status updating’.

Lees verder

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blog

Hyves maakt kinderen statusbewust

Veel jonge kinderen hebben ook een profiel op Hyves: van de achtjarigen is ruim een derde lid van het sociale netwerk. Kinderen tot 10 jaar hebben in meerderheid hun profiel afgeschermd voor niet-vrienden. Wanneer de overstap naar de middelbare school gemaakt is, neemt dit percentage af – vooral omdat andere profielen voor hen anders ook niet zichtbaar zijn.
Dit schrijft Stichting Mijn Kind Online in het rapport Krabbels & Respect plz? :-). Uit het onderzoek blijkt ook dat het kijken naar profielen van populaire kinderen invloed heeft op het zelfvertrouwen van de kids.
Zelfvertrouwen
Ongeveer een op de zeven kinderen zegt soms onzeker te worden als ze de profielen van anderen zien. Van degenen die onzeker worden, zegt tweederde ook vaak te kijken op de Hyvesprofielen van populaire kinderen.
Puberende kinderen zijn überhaupt erg veel bezig met hoe ze overkomen en wat anderen van hen denken, ook in het dagelijks leven, zo luidt de conclusie van de onderzoekers. Opvallend is dat kinderen die vaker bij populaire kinderen kijken op Hyves of onzeker worden van andermans profiel, zeggen dat zij veel vaker directer durven te zijn via Hyves.
Privacy
Uit twee verschillende onderzoeken blijkt dat 8-jarigen in 60 procent van de gevallen een afgeschermd profiel hebben. Tegen de tijd dat kinderen 17 jaar zijn, ligt dit percentage ongeveer de helft lager.
Onder de 8-jarigen heeft bijna iedereen zijn/haar wachtwoord aan een ouder verteld, bij 17-jarigen is dit minder dan 10 procent. Kinderen die het maken van nieuwe (Hyves-)vrienden belangrijk vinden, schermen hun profielen minder vaak af. Van de kinderen tussen 8 en 17 jaar, geeft ruim 75 procent als reden om het profiel niet af te schermen dat ze het geen probleem vinden als anderen hun profiel zien. Voor 8 procent is de hoofdreden dat ze dan niet bij niet-vrienden kunnen kijken.
Functies
Hyves leent zich voor kinderen goed om zichzelf te laten zien en hun identiteit uit te dragen. Eigenlijk is hun hele profiel hun (digitale) identiteit. Er is echter een paar functies op Hyves waarmee jongeren extra de nadruk op zichzelf en wie ze zijn kunnen leggen, en dan met name vanuit statusoogpunt.
Met het invullen van merken in hun profiel proberen jongeren hun status te beïnvloeden. vmbo-leerlingen hechten het meeste waarde aan deze functie. Het aantal vrienden is voor sommige kinderen belangrijk, hoewel de meerderheid veel meer waarde hecht aan het sluiten van nieuwe vriendschappen en niet zozeer aan het aantal vrienden. Naarmate kinderen ouder worden wordt deze tendens steeds zichtbaarder, hoewel dan ook het belang van het maken van nieuwe vrienden via Hyves afneemt.

Veel jonge kinderen hebben ook een profiel op Hyves: van de achtjarigen is ruim een derde lid van het sociale netwerk. Kinderen tot 10 jaar hebben in meerderheid hun profiel afgeschermd voor niet-vrienden. Wanneer de overstap naar de middelbare school gemaakt is, neemt dit percentage af – vooral omdat andere profielen voor hen anders ook niet zichtbaar zijn. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blog

Sociale netwerken versterken hun positie als contentplatform

Sociale media nemen steeds vaker de plaats in van aparte weblog- en fotowebsites en zijn het dominante platform geworden voor het creëren en delen van content. Van alle gebruikers van sociale netwerksites, gebruikt 76 procent hun persoonlijke pagina om foto’s, video’s en/of weblogs te plaatsen. Daarnaast is het kijken van videomateriaal op het internet de laatste tijd flink gestegen. Van alle Filippijnse actieve internetgebruikers, heeft 98 procent wel eens videomateriaal bekeken. In Korea, Spanje en de VS is dit ongeveer 80 procent.
Dit blijkt uit onderzoek van Universal McCann, getiteld Power to the People! Social media tracker onder 22.729 actieve internetgebruikers, mensen die dagelijks online zijn.
Internetgebruik
In de 38 onderzochte landen zijn 625 miljoen actieve internetgebruikers. Van hen wonen de meesten in China (159,6 miljoen) en Amerika (96,3 miljoen). Desondanks is het percentage inwoners dat dagelijks internet gebruikt in China met 22,5 procent laag en staat Amerika met 74,7 procent ook maar net in de Top 10. In Noorwegen is de penetratie van internet met 86 procent het hoogst, gevolgd door Finland (83 procent) en Nederland (82,9 procent). Het percentage is het laagst in India; de 12,3 miljoen dagelijkse gebruikers zijn slechts 7,1 procent van de bevolking. Daarbij moet worden aangetekend dat behalve Zuid-Afrika (met 9,4 procent het op een na laagste percentage) geen enkel ander Afrikaans land is onderzocht.
Video’s
In Nederland is sinds 2008 het percentage mensen dat ooit video’s online heeft gezet op een video-sharingwebsite als YouTube gestegen van 31,16 naar 35,42 procent. Toch is wereldwijd (lees: in de 38 onderzochte landen) het uploaden van videomateriaal de enige online activiteit die, ten opzichte van 2008, in populariteit is afgenomen. Het bekijken van video’s blijft echter de populairste vorm van vermaak op internet: ruim 80 procent doet dit geregeld. Ook online radio luisteren en het gebruik van sociale netwerksites zijn razend populair.
Sociale netwerksites
Van de actieve internetters, besteedt 64,1 procent geregeld tijd aan het onderhouden van het eigen profiel of aan het bezoeken van profielen van vrienden. In Rusland is het aantal leden van sociale netwerken fors gestegen. Vorig jaar had 74 procent van de dagelijkse internetters een profiel op een sociaal netwerk, in 2009 is dit 85,3 procent. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat oude mensen nog niet veel online zijn en de online bevolking vooral uit jongeren bestaat. In landen met een grotere ouderenparticipatie ligt het getal beduidend lager. Zo is het percentage in de Verenigde Staten bijvoorbeeld ‘slechts’ 59 procent.

Sociale netwerken nemen steeds vaker de plaats in van aparte weblog- en fotowebsites en zijn het dominante platform geworden voor het creëren en delen van content, zo blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek van Universal McCann onder 22.729 actieve internetgebruikers, mensen die dagelijks online zijn. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blog

Wat is een vriend waard?

Jongeren beginnen een online identiteit te ontwikkelen: ze gebruiken sites als Hyves en Facebook voor dagelijkse bezigheden zoals het onderhouden van vriendschappen, flirten en het maken van afspraken, zaken waarvoor voorheen persoonlijk contact nodig was, al was het maar via de telefoon. Ondanks de opkomst van LinkedIn staat het geïntegreerde gebruik van sociale netwerken op de werkplek nog maar in de kinderschoenen. De relaties die we op die manier onderhouden zullen echter sterk in waarde toenemen. Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Blog

E-mailmarketing: verlies geadresseerde niet uit het oog

E-mail als marketinginstrument is nauwelijks nog weg te denken uit het leven van de marketeer. Instant messaging, sociale netwerken en Twitter hebben e-mail nog niet verdrongen als belangrijkste online communicatiemiddel. Iedere week ontvangen consumenten karrenvrachten berichten met aanbiedingen, nieuwsbrieven, zakelijke informatie en spam. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blog

eIdentity: jongeren leren omgaan met complexe online communicatie

Toen Amerikaanse sociale-netwerksites enkele jaren geleden opkwamen, duurde het niet lang voordat tieners deze begonnen te gebruiken als ruimten om hun identiteit te creëren en uit te dragen. Daarnaast werd het ook steeds meer een vervanging voor het ‘fysieke’ contact met vrienden; zelfs rondhangen werd online gedaan. Steeds meer jongeren hebben deze trend omarmd, terwijl volwassenen zich hier in toenemende mate zorgen over maken.

Onderzoekster Danah Boyd deed tweeënhalf jaar lang onderzoek naar de rol van sociale-netwerksites voor tieners en promoveerde hierop met haar proefschrift Taken out of context: American Teen Sociality in Networked Publics (download pdf).

De ‘genetwerkte’ publieke ruimte
Boyd analyseert vooral het tweesnijdende zwaard van sociale-netwerksites dat zij networked publics noemt. Dit behelst enerzijds de ruimte die door de technologische netwerken gecreëerd is en anderzijds de verbeelde gemeenschap die voortkomt uit de samenkomst van leden van de sites en de manier waarop ze de sites gebruiken. Bij deze analyse komen vier eigenschappen – continuïteit, doorzoekbaarheid, reproduceerbaarheid en ruimte – en drie soorten dynamiek – onzichtbaar publiek, verdwenen contexten en vervaging van het publieke en persoonlijke – telkens terug.

Gebruik
Tieners gebruiken de sites vooral voor dagelijkse bezigheden zoals het onderhouden van vriendschappen, flirten en het maken van afspraken, zaken waarvoor voorheen persoonlijk contact nodig was, al was het maar via de telefoon. De eigenschappen van deze websites hebben de manier van communiceren van tieners onderling veranderd. Deze verandering in hun leven leidde tot een verandering in de vraag naar producten en heeft de sociale-netwerksites dus genoopt verder door te evolueren. Ook hebben tieners zich bijzonder snel aangepast aan de gevaren van sociale netwerksites. Ze ontwikkelden strategieën voor het omgaan met de complexiteit van de websites (vooral op het gebied van privacygevoelige informatie) en voor het voorkomen van potentieel sociaal gezichtsverlies door online gedrag. Deze strategieën geven ook weer hoe nieuwe vormen van sociale media geïncorporeerd worden in het dagelijks gebruik. Technologie creëert een verandering in het publieke leven en vice versa.

Afbeelding: http://www.danah.org/

1 reactie

Opgeslagen onder Blog