Online uitgeven: 3 voorwaarden voor succes

Internet veranderde de strategische en commerciële mogelijkheden voor uitgevers drastisch. Sleutelwoorden daarbij zijn democratisering van contentproductie en gratis beschikbaarstelling (‘vergratisering’) van informatie. Het is voor veel uitgevers de vraag hoe zij met initiatieven op het web om moeten gaan. Een rapport van het Bedrijfsfonds voor de pers schetst de kaders.

Het medium is nieuw maar vooral de economische wetmatigheden zijn nieuw en vragen om andere manieren van handelen. Het ontbreekt de uitgeverijsector aan voldoende kennis om hier adequaat mee om te gaan. Om deze reden liet het Bedrijfsfonds voor de Pers een rapport opstellen. De vraagstelling van Online uitgeven onderzocht is: wat zijn succesvolle online businessmodellen voor uitgeverijen en wat zijn de bepalende kenmerken hiervan die bijdragen aan dit succes?

Kerncompetenties van de uitgever
De uitgever die zich (ook) richt op de exploitatie van webpublicaties dient een aantal kerncompetenties in huis te hebben. In het algemeen moet men ‘technology savvy’ zijn en beschikken over ICT-kennis. Digitale technologie en computerapplicaties dienen nauwelijks geheimen met zich mee te brengen, ook al wordt de daadwerkelijke software- en applicatieontwikkeling ingekocht.
Verder dient de organisatie te beschikken over mogelijkheden om te experimenteren. Dit geldt zowel voor de medewerkers (de wil tot experimenteren) als voor de leiding (de ruimte hiervoor geven). Binnen de organisatorische eenheid die zich richt op de webpublicatie is de aansturing minder journalistiek en meer markt- en marketinggedreven.
De hoofdredacteur is communitymanager geworden. Dit heeft te maken met het gegeven dat de content die de waardepropositie vormt, afkomstig is van meerdere bronnen dan alleen journalistieke. Daarnaast is het centraal stellen van (de behoeften van) de doelgroep hier debet aan. Dit is een marketinguitgangspunt pur sang.

Online marketing
Een derde kennisaspect is dat van online marketingtechnieken. Het succes van webpublicaties is voor een belangrijk deel afhankelijk van het bereik van de publicatie binnen de doelgroep. Dit bereik is veelal – maar zeker bij aanvang – afhankelijk van een gerichte sturing op een hogere plaatsing op zoekvraaggerelateerd webgebruik (SEO oftewel Search Engine Optimisation).
Hoewel marketing een belangrijke discipline is bij de aansturing van webpublicaties, is de werkelijke aansluiting bij de doelgroep van zo’n groot belang dat de communitymanager gerekruteerd wordt uit het midden van de doelgroep. Overigens impliceert dit niet dat de informatie niet aan journalistieke normen hoeft te voldoen. Integendeel, content die onder redactionele verantwoordelijkheid wordt gepubliceerd dient net zo objectief en onafhankelijk vergaard en verrijkt te zijn en dus aan alle eisen van journalistiek vakmanschap te voldoen.

Dedicated sales
Vanwege de kleinschaligheid van de teams en vanwege het multimediale karakter van de content wordt van journalisten wel multifunctionele capaciteiten en competenties verwacht. Naast schrijfvaardigheden neemt daarom het belang van andere competenties toe zoals het kunnen hanteren van een (film)camera, fotobewerking en montage. Dit geldt ook voor hieraan gerelateerde vaardigheden als presenteren en het kunnen afnemen van een interview voor een camera.
Wat betreft de commerciële discipline kenmerken succesvolle webpublicaties zich door ‘dedicated sales’. Dat wil zeggen dat er accountmanagers zijn die zich voornamelijk richten op verkoop ten behoeve van de site. Verkoopmedewerkers moeten beschikken over kennis van interactieve marketing om zo (potentiële) klanten te kunnen adviseren over de wijze waarop de commerciële uitingen ingericht moeten worden.
Het is voor hen tevens noodzakelijk te beschikken over kennis van het gebruikte CMS. Het kan namelijk voor veel klanten interessant zijn hiervan gebruik te maken om de content die niet in de vorm van banners en dergelijke op de site is geplaatst, flexibel te plaatsen en te muteren.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Blog, Online publishing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s